Laatu ja asiakastyytyväisyys

Pyrimme olemaan laadullisesti johtava varhaiskasvatustoimija. Laatutyömme lähtee liikkeelle asiakkaiden (perheet, lapset ja kunnat) tarpeista ja toisaalta heidän antamastaan palautteesta ja kokemuksistaan.

Norlandia otti vuonna 2011 käyttöön laatujärjestelmän, TQM (Total Quality Management). Järjestelmä varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on jatkuvasti käytössään päivitetyt toimintaprosessien kuvaukset ja ohjeistukset. Maaliskuussa 2014 Norlandia sai ISO-sertifikaatin. Tämä vahvistaa että arjen toiminnassa noudatetaan sisäisiä ohjeistuksia sekä toimintaa sääteleviä lakeja. ISO-sertifiointi sisältää läpikotaisen järjestelmien, prosessien sekä käytäntöjen arvioinnin ja se toteutetaan ulkopuolisten auditoijien toimesta. ISO-sertifioinnin voi menettää millä tahansa auditointikerralla. Norlandia panostaa voimakkaasti laatujärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen sertifioinnin vaatimalla tasolla.

Suomen päiväkodeissa ISO-järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana alkukevääseen 2018 mennessä. Suomessa on jo pitkään tehty vahvaa laatutyötä ja esimerkiksi laatukäsikirja ja laadun varmistuksen toimintamallit ovat pitkälle kehitettyjä.

Pyrimme löytämään joustavasti ratkaisuja yksilöllisiin tarpeisiin. Yhteistyö asiakkaiden kanssa ja lakien ja käytäntöjen noudattaminen ovat lähtökohtia kaikessa toiminnassamme.

Laatu näkyy käytännön tasolla ammattitaitoisten työntekijöidemme ja asiakkaiden kohtaamisissa ja perustuu:

  • selkeään ja näkyvään arvopohjaan

  • osaavaan johtamiseen, mikä mahdollistaa työntekijöiden onnistumisen

  • tehokkaisiin ja luetettaviin toimintamalleihin

Meillä on selkeät laatutavoitteet, joita viestitään, seurataan ja auditoidaan säännöllisesti. ISO-standardin mukaisesti laatua kehitetään jatkuvana prosessina. Norlandian laatujärjestelmässä kaikki prosessit ja toimintaohjeet eri liiketoiminnoissa on kuvattu ja kaikki poikkeamat sovituista toimintamalleista kirjataan systemaattisesti, millä mahdollistetaan jatkuva kehittäminen.

Laadun arvioinnin työkalut:

  • Poikkeamien rekisteröinti

  • Asiakaskyselyt

  • Palautteet

  • Työtyytyväisyyskyselyt (Great Place to Work)

  • Laatumittarit (sisäiset auditoinnit, paikalliset ja kansalliset mittaukset)

Laadun kehittämisen tavoitteet asetetaan osana vuosittaista liiketoimintasuunnitelmaa niin yhtiö- kuin yksikkötasolla.