Luontopäiväkodit

Luontopäiväkodissamme varhaiskasvatuksen painotus on lapsen positiivisen luontosuhteen kehittymisen tukeminen ja kestävään elämäntapaan ohjaaminen. Luonnossa lapsen osallisuus, pitkäkestoinen ja luova leikkiminen, monipuolinen liikkuminen ja ympäristön havainnointi sekä tutkiminen korostuvat.

Luontopäiväkodissa lapsi oppii viihtymään ulkona säällä kuin säällä. Lapsen liikkumista ja luontaista uteliaisuutta ei rajoiteta turhaan. Lapsesta kasvaa luontoa kunnioittava ja luonnon moninaisuudesta nauttiva utelias koululainen.

  • Luontopäiväkodin lapset toimivat pienryhmissä omahoitajan johdolla.

  • Pienessä ryhmässä lapsen turvallinen kiintymys, osallisuus ja laadukas vuorovaikutus mahdollistuvat.

  • Luontopäiväkodin lapset tutkivat, pohtivat, tekevät ja kokevat itse.

  • Lapselle luodaan myönteinen kuva itsestään oppijana – oppimisen ilo ja aikuisen sensitiivinen kannustus ja ohjaus ovat luontopäiväkodin arkea.

  • Luonnon kunnioitus ja kestävä elämäntapa ovat vallitsevia arvoja.

Luontopäiväkodissa lapset on jaettu 3 ikäryhmään, joilla on kullakin omat keskeiset luontokasvatustavoitteensa:

  • 0-2-vuotiaat: luonnossa viihtyminen ja perusliikuntataidot

  • 3-4-vuotiaat: oppiminen luonnossa

  • 5-6-vuotiaat: luonnosta oppiminen ja kestävään elämäntapaan suuntaaminen.

Luontopäiväkodin kasvattajat antavat tilaa lasten omille havainnoille ja kokemuksille – tutkitaan yhdessä sitä, mistä lapsi on kiinnostunut. Luontopäiväkotien keskeinen yhteiskumppani on Suomen Latu, jolta tilaamme koulutuksia kasvattajillemme.